کمـــــــــــرود

بهشتی در میان خطیرکوه

در میان کوه های البرز بهشتی در میان دیواره های بلند سنگی پنهان شده است که آن را کمرود می نامند بر آنم که عکسهایی از این بهشت را برای تماشا با شما به اشتراک بگذارم.
باشد که بپسندید.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

زیبایی اش هر دیده ای را مفتون می کند ...


کمرود

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۴ ، ۱۶:۴۱
یاسر محمدی کمرودی

شهید محمود احمدی کمرودی

مردی از مردستان کمرود


شهید کمرود

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۴ ، ۱۶:۳۶
یاسر محمدی کمرودی

شهید محمد کمال رحمانی

مردی از مردستان کمرود


شهید کمرود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۴ ، ۱۶:۳۴
یاسر محمدی کمرودی
شهید محمد نوری کمرودی
مردی از مردستان کمرود

شهید کمرود
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۴ ، ۱۶:۳۲
یاسر محمدی کمرودی

شهید ابراهیم بابایی کمرودی

مردی از مردستان کمرود


شهید کمرود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۴ ، ۱۶:۲۵
یاسر محمدی کمرودی

شهید حمید رضا احمدی کمرودی

مردی از مردستان کمرود


شهید کمرود

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۴ ، ۱۶:۱۹
یاسر محمدی کمرودی

کمرود جایی که سنت از مدرنیته مهم تر است!


کمرود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۴ ، ۱۲:۱۲
یاسر محمدی کمرودی

چه حالی میده قدم زدن اینجا ...


کمرود
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۴ ، ۱۴:۱۳
یاسر محمدی کمرودی

کمرود خطیرکوه کجاست؟

بهشتی در مرز جنگل و بیابان
در منطقه ی مرزی بین 3 استان تهران، مازندران و سمنان
راههای دسترسی:
فیـروزکـوه - گـدوک - ورسـک - خطیرکوه - کمرود
یا
سمنان - شهمیرزاد - چاشم - خطیرکوه - کمرود


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۵۵
یاسر محمدی کمرودی